Vi på Mekonomen vill ta ansvar för den miljö- och samhällspåverkan som vårt arbete för med sig.

Sedan flera år tillbaka driver vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inom hela organisationen där de viktigaste frågorna är att arbeta med transporter, energiförbrukning och kemikalier.

Under 2010 antog vi nya miljö- och hållbarhetsstrategier, en satsning som på sikt ska genomsyra hela organisationen – från leverantörer till den enskilda medarbetaren.

Vi arbetar aktivt med olika ledningssystem för att säkerställa vårt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vi håller obligatoriska miljö- och kvalitetsutbildningar för våra egna verkstäder och alla medarbetare får genomgå en webbaserad miljöutbildning.

Vi fokuserar också på vår kemikalie- och avfallshantering och samtliga butiker har infört källsortering. Gentemot leverantörer har vi en Code of Conduct som måste uppfyllas för att vi ska handla av dem.

Detta var bara några exempel på vad vi gör. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete under respektive rubrik i menyn till vänster.