Att arbeta med energifrågor är både intressant och lönsamt. Mekonomen har som ett av sina miljömål att mäta sin energiförbrukning. Detta för att vi tror att om vi kan mäta och visa vår personal förbättringar så kan man faktiskt kan påverka elförbrukningen.

Mekonomen arbetar med sophantering i allmänhet men har valt att lägga störst vikt vid de sopor som kallas för farligt avfall. Vi har centrala avtal med stora välkända leverantörer för att säkerställa att vårt farliga avfall inte hamnar på fel ställe. Detta farliga avfall förvaras på ett sätt så att det inte kan uppstå läckage som gan rinna ner i avlopp eller brand kan uppstå. Både verkstäder och Butiker deltar i denna satsning.

 

blomma_milj_

Miljövänliga produkter

Vi har idag ett stort utbud av miljövänliga produkter. Samtidigt arbetar vi hårt för att hela tiden öka antalet produkter med en tydlig miljöprofil.